Водич за продавце, купце, закуподавце и закупце

postavljeno 2015-01-01 12:11:32, autor Nemanja Miljkovic

Водич за продавце, купце, закуподавце и закупце непокретности

 

ПРОДАЈЕТЕ

ИЛИ

ИЗДАЈЕТЕ

НЕПОКРЕТНОСТ?

                 Ангажујте посредника у промету и закупу непокретности 
       (агенцију за некретнине) који нуди најквалитетнију услугу

 

 

Све информације су у складу са одредбама Закона  о посредовању у промету и закупу непокретности („Сл. Гласник РС“ 95/2013)

 

КАКО ДА АНГАЖУЈЕТЕ ПОСРЕДНИКА?

 

 

Проверите  на званичној Интернет страници Министарства  трговине, туризма и телекомуникација www.mtt.gov.rs да ли је посредник  (агенција за некретнине) уписан у Регистар посредника у промету и закупу непокретности. Истовремено можете да проверите да ли је агент са којим сте ступили

у контакт уписан у Регистар, што значи да има положен стручни испит за посредника у промету и закупу непокретности.

Регистар је у функцији од 9. маја 2015. године. 

Састаните се са представником посредника у његовом пословном простору,  упознајте  се са општим условима  пословања посредника и сагледајте добро услуге које вам се нуде и посредничку накнаду коју треба да платите.

  • Доставите посреднику на увид документацију којом доказујете власништво над непокретности.

  • Закључите уговор о посредовању, који садржи прецизно дефинисана права и обавезе обе уговорне  стране – Вас као налогодавца и посредника као пружаоца услуга.

  • По обављеном послу платите посреднику посредничку накнаду и узмите фискални рачун.

 

ЛЕГАЛНО ПОСЛОВАЊЕ ПОСРЕДНИКА

 

 

▶  Пријављена делатност у Регистру привредних субјеката (АПР)

 

▶  Засебан пословни простор или функционално издвојен од стамбеног  простора

 

▶  Видно истакнути општи услови пословања

 

▶  Услуге посредовања пружа искључиво на основу закљученог уговора

о посредовању

 

▶  Непокретност оглашава само уколико има потписан уговор о посредовању за ту непокретност

 

▶  Води ажурну евиденцију о посредовању

 

▶  Има закључен уговор о осигурању

 

▶  Уписан у Регистар посредника

 

▶  Агенти имају положен стручни испит

 

Поштовани корисници услуга посредовања у промету и закупу непокретности,
на телефонске бројеве

 

011/26-99-610 и 011/285-60-30

од 7.30  до 15.30 сати

можете да пријавите тржишној инспекцији

 

 

▶  лице које се неовлашћено бави посредовањем у промету и закупу непокретности, које за обављање делатности није регистровано или није уписано у регистар при Министарству трговине, туризма и телекомуникација www.mtt.gov.rs

(од 9. маја 2015);

 

▶  агента који обавља послове посредовања у промету и закупу непокретности, а није уписан у Регистар посредника при Министарству трговине, туризма и телекомуникација www.mtt.gov.rs (од 9. маја 2015);

 

▶  посредника који не послује у засебном пословном простору или послује у пословном простору  који није функционално издвојен од стамбеног простора;

 

▶  посредника који оглашава Вашу непокретност а са Вама није потписао уговор о посредовању;

 

▶  посредника који Вам нуди „бесплатну“ услугу.

 

*   *   *

Додатне информације о пословању посредника у промету и закупу непокретности, стручну помоћ и савете можете добити од Групације посредника у промету непокретности Привредне коморе Србије (www.pks.rs/gppn).

Пријаве на несавестан рад посредника чланова Групације који су дужни да се придржавају Кодекса пословне етике посредника у промету непокретности упућују се на адресу: trgovina@pks.rs.