Bulevar JNA, Jajinci, Voždovac, Beograd

LOKACIJA
TIP Zemljiste
VRSTA Građevinsko
GRAD Beograd
OPŠTINA Voždovac
NASELJE Jajinci
ADRESA Bulevar JNA
OBJEKAT
ZEMLJIŠTE 11a
DODATNO
Telefon
Voda
Struja
Kanalizacija
Asfalt
NAPOMENE
Uknjiženo
Prazan
Dozvoljena gradnja
Za investitore
UTU
€ 95000

Prodajemo izuzetan plac u naselju Jajinci, na 30m od glavnog puta,100m od Spomen parka Jajinci.Plac je pravougaonog oblika, ograđen sa tri strane betonskim zidom visine 3m. Kompletna infrastruktura. Urađena preparcelacija.

Urbanističko tehnički uslovi:

Maksimalni indeks izgrađenosti za parcele preko 600m2 je 0.9.

Položaj objekta na parceli: Slobodnostojeći, jednostrano uzidani, dvostrano uzidani. Na parceli je dozvoljena izgradnja jednog stambenog objekta, i nije dozvoljena izgradnja drugih objekata.

Minimalno rastojanje slobodnostojećeg objekta od bočnih granica parcele je 2.0m, kada je na bočnim fasadama dozvoljeno otvaranje prozorskih otvora samo pomoćnih prostorija sa minimalnom visinom parapeta od 1.8m. 

Otvaranje otvora stambenih prostorija na bočnim fasadama je moguće ukoliko rastojanje otvora od bočne granice parcele iznosi minimalno 4.0m.

Rastojanje objekta od zadnje granice parcele:

-predbašta manja ili jednaka 5.0m - ne može biti manja od 1h objekta (visina objekta računa se do kote venca), ali ne manje od 8.0m.
-predbašta veća od 5.0m-ne može biti manja od 4.0m, kada je na dvorišnoj fasadi dozvoljeno otvaranje samo otvora pomoćnih prostorija.
-minimalno rastojanje objekta sa otvorima stambenih prostorija na dvorišnoj fasadi zadnje granice parcele je minimalno 8.0m.

Visina objekta:Maksimalna visna objekta je 8.5m (do kote venca), odnosno 12.0m (do kote slemena), u odnosu na nultu kotu.

Kota poda prizemlja je maksimalno 1.2m od nulte kote.

Visina nadzitka potkrovne etaže je maksimalno 1.6m odnosno 2.2m od kote poda potkrovlja do prelomne kosine mansardnog krova. Nije dozvoljeno formiranje potkrovlja u dva nivoa. Moguće je formirati krovne badže sa kojih je moguće izlaziti na terase ili lođe, Makimalni dozvoljeni nagib krovnih ravni je 45 stepeni.

Na slikama je prikazano idejno rešenja po urbanističkim parametrima.

Plaćanje moguće i putem-kompezacije. Za svaku preporuku, retko u ponudi.

Agencijska provizija 2%.

Jovana Sokolović
Broj uverenja: 1498
011/2751683
info@divisnekretnine.rs