broj u registru posrednika 005

Prodaja kuća Stari grad

Nema opcija
Nema opcija
Nema opcija
Nema opcija
Nema opcija
Nema opcija
Nema opcija
Nema opcija
Tražite
Napredna pretraga

sortiranje

Nema opcija

Venizelosova

Crkva Aleksandra Nevskog, Stari grad

Izdvajamo iz ponude
600m²
3
P
SUT+PR+1+PTK
kuća
TA

Prodajemo stambeno-poslovni objekat na Starom gradu, u neposrednoj blizini Crkve Svetog Aleksandra Nevskog. Objekat je spratnosti Po+P+1+T, ukupne bruto površine oko 600m2, sve na placu površine 335m2. Objekat je delimično poslovni a delimično stambeni. Sastoji se od dve stambene jedinice, lokala, pomoćnog objekta i poslovno-magacinskog dela u dvorištu. Objekat nije pod Zaštitom zavoda I moguća je rekonstrukcija postojećeg objekta i izgradnja novog objekta sa sledećim urb. uslovima: Parcela se nalazi u zoni mešovitih gradskih centara u zoni centra grada Beograda- 1.M1.2. Mešoviti gradski centri podrazumevaju kombinaciju komercijalnih sadržaja sa stanovanjem u odnosu stanovanje:poslovanje 0-80%:20-100%.U prizemlju planiranih objekta obavezni su komercijalni sadržaji. Građevinskom parcelom se smatra svaka postojeća katastarska parcela sa minimalnom površinom parcele od 150m2 i širinom od 6,0m. Indeks zauzetosti (“Z”) na parceli je do 60%, izuzetno 70%, ukoliko je procenat komercijalnih sadržaja veći od 50% od ukupne BRGP. Maksimalna visina venca objekta je do 21,0m a maksimalna visina slemena objekta je do 24,5m, što definiše orjentacionu planiranu spratnost P+5+Pk/Ps, odnosno P+5. Objekat je dvostrano uzidan u odnosu na bočne granice parcele. Građevinska linija podzemih delova objekta (garaže i sl.) može se poklapati sa granicama parcele, a maksimalno do 85% površine parcele. Kota prizemlja stambenog dela objekta je najviše 1.6m visa od najviše kote pristupne saobraćajnice. Za objekte, koji u prizemlju imaju poslovanje, kota prizemlja je maksimalno 0,2m visa od nulte kote. Minimalni procenat slobodnih površina na parceli je 40%, izuzetno 30%, ukoliko je procenat komercijalnih sadržaja veći od 50% od ukupne BRGP. Uknjižen objekat na vlasnika, bez ikakvih imovinsko pravnih problema.ZAINTERESOVANIM kupcima prosleđujemo Informaciju o lokaciji nakom elektronskog potpisivanja Potvrde o gledanju. Posrednička naknada je u skladu sa Opštim uslovima poslovanja Posrednika "DIVIS NEKRETNINE" d.o.o.

1400000